ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozerwalnie łączy się z ryzykiem, wynikającym zarówno z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Naszym Klientom pomagamy w objęciu pełnej kontroli strategicznej nad bezpieczeństwem w ich organizacjach.

Oferujemy usługi tworzenia i doskonalenia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości, których źródłem mogą być : nieodpowiedni dobór pracowników, słabości mechanizmów kontrolnych, błędy w konfiguracji oprogramowania, luki w zasadach bezpieczeństwa, czy nadużycia uprawnień.

BEZPIECZEŃSTWO IT

Nasz doświadczony zespół po przeprowadzeniu audytu wskaże słabe i mocne strony w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają usprawnienia i umożliwi Państwu bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala zweryfikować, czy praktyki przetwarzania informacji sprzyjają zachowaniu bezpieczeństwa danych organizacji. Przeprowadzenie audytu służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Tworzymy dedykowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które projektujemy w oparciu o szczegółową analizę potrzeb biznesowych i ocenę ryzyka.


Warto pamiętać, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia i metody walki z nimi.

MONITORING I KONTROLA RYZYKA

Obecnie większość dokumentów oraz danych jest przechowywana w formie elektronicznej. Często jednak mimo stosowania skomplikowanych systemów zabezpieczeń, dochodzi do utraty chronionych informacji. Przyczyn może być wiele – zaniedbanie pracownika, luka w systemie bezpieczeństwa lub celowe działanie podmiotu zewnętrznego. Konsekwencje utraty poufnych danych mogą być bardzo poważne. Grono naszych wykwalifikowanych pracowników wykona monitoring stosowanych zabezpieczeń oraz przeprowadzi kontrolę ryzyka, ustalając, jakie zmiany w obecnym systemie powinny być wprowadzone, aby bardziej chronić poufne informacje.

MONITORING PRACOWNIKÓW

Zawodność czynnika ludzkiego jest jedną z najczęstszych przyczyn wycieku danych. Statystyki wykazują, że to właśnie z powodu działania człowieka, zamierzonego lub przypadkowego, dochodzi do utraty poufnych informacji. W celu zminimalizowania ryzyka oraz zwiększenia bezpieczeństwa IT nasi specjaliści przeprowadzą kontrolę pracowników – zweryfikują, czy:

Ustalimy również, jakie środki ostrożności powinny być stosowane, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom pracowników.