WINDYKACJA

Cieszymy się wysoką skutecznością w podejmowanych przez nas działaniach windykacyjnych. Szereg posiadanych narzędzi ułatwia nam sukcesywne odzyskiwanie należności.

Prowadzone działania windykacyjne przy współpracy z licencjonowanymi detektywami
zwiększają szanse na odzyskanie należności od dłużnika, również w sytuacjach, gdy ukrywa on swoje miejsce pobytu i aktywa.

MONITORING NALEŻNOŚCI

Outsourcing monitoringu płatności jest najtańszą i najskuteczniejszą formą pozwalającą na kontrolowanie spłaty należności.
Korzyściami wynikającymi ze zlecenia monitoringu firmie zewnętrznej są m.in. terminowe regulowanie wpłat , szybkie zidentyfikowanie nierzetelnych kontrahentów, obniżenie kosztów wynikających z windykacji w przyszłości, a także możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.
Monitoring płatności ułatwia zachowanie płynności finansowej w firmie.

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA

Windykacja bezpośrednia to jedna z najskuteczniejszych metod odzyskiwania wierzytelności. Polega na osobistym kontakcie naszych specjalistów z dłużnikiem, w celu ustalenia przyczyny powstania zadłużenia oraz zawarcia ugody. Polubowne rozwiązanie sporu pozwoli na szybsze odzyskanie należnych środków pieniężnych oraz uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym.

USTALENIA MAJĄTKOWE

Ustalenie majątkowe ma na celu zweryfikowanie, jaki majątek rzeczywiście posiada dłużnik. Komornik wykonując czynności egzekucyjne, nie zawsze jest w stanie sprawdzić, czy wszystkie oświadczenia o stanie majątkowym składane przez dłużnika są prawdziwe. Osoby zadłużone bardzo często ukrywają swój majątek w celu doprowadzenia do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Pracownicy naszej agencji detektywistycznej w trakcie procedury ustalenia majątkowego sprawdzą posiadane przez dłużnika: