POMAGAMY KLIENTOM W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA
I PODEJMOWANIU TRAFNYCH DECYZJI.

Info Sources Sp. z o.o. działa w oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2011r.
i na podstawie koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Nasi pracownicy posiadaja wieloletnie doświadczenie w branży usług detektywistycznych, windykacyjnych i zarządzaniu bezpieczeństwem IT.
Profesjonalizm i dyskrecja w działaniach pozwalaja zagwarantować Państwu wysokie standardy świadczonych przez nas usług.

Pracujemy dla klientów korporacyjnych, kancelarii prawnych, profesjonalistów i osób prywatnych.

Dostarczymy Państwu informacje, które mogą okazać się niezbędne w procesie zarządzania, planowania i podejmowania strategicznych decyzji,
a także pozwalaja monitorować bieżącą sytuację w Państwa otoczeniu. Podejmujemy działania o zasięgu międzynarodowym.

Umożliwiamy Państwu zminimalizowanie ryzyka i ułatwienie decyzyjnosci w wielu obszarach funkcjonowania firmy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.